Standard Life Investments

Onze gemeenschappelijke beleggingstaal

Als wereldwijde beleggingsgroep is eenheid in hoe we onze beleggingsideeën communiceren en documenteren, van essentieel belang. Wij verzekeren dat onze inzichten nauwkeurig worden getest en gedeeld over de continenten. We gebruiken vijf hoofdvragen als omkadering voor onze beleggingsideeën, en die bieden een gemeenschappelijke beleggingstaal die voor alle activacategorieën wordt gebruikt:

 • Wat zijn de belangrijkste drijfkrachten?
  We moeten in staat zijn om de belangrijkste factoren die aan de basis van de marktprijs van een belegging liggen, te identificeren en te begrijpen. Het ontstaan van nieuwe drijfkrachten is van cruciaal belang.
 • Wat verandert er?
  We richten ons op de dynamiek van deze belangrijkste drijfkrachten (bijv. concurrentieomgeving, verschuivingen in de vraag, veranderingen in het management, winst).
 • Welke verwachtingen zijn al in de prijs verrekend?
  Wij analyseren welke toekomstverwachtingen de markt momenteel in de prijs van de belegging verrekent.
 • Waarom zal de markt wat deze verwachtingen betreft van gedachten veranderen?
  Wij moeten ervan overtuigd zijn dat de veranderingen die wij voorspellen (die niet door de markt worden verwacht) voldoende zullen zijn om ervoor te zorgen dat de markt de prijs van de belegging verandert.
 • Wat is de aanleiding?
  We moeten weten dat de factoren die leiden tot een prijsverandering bestaan en dat ze zich binnen onze beleggingshorizon bevinden.