Standard Life Investments

Beleggingsfilosofie en -proces

Aparte beleggingsfilosofie

Onze aparte beleggingsfilosofie, 'Focus op verandering' genoemd, helpt ons de belangrijkste factoren te analyseren die de marktprijs van een belegging bepalen en de drijfkrachten te identificeren die de bredere markt mogelijk heeft gemist. In essentie trachten wij anomalieën en inefficiënties tussen zowel consensusanalyse als tegendraadse analyse van bedrijven vast te stellen. Uit onze ervaring blijkt dat de beste kansen zich aandienen bij beleggingen die we niet alleen het best begrijpen maar waarvan we ook het meest overtuigd zijn dat de marktverwachtingen zullen veranderen.

Solide beleggingsproces

Ons beleggingsproces hanteert een bottom-upbenadering om opportuniteiten met echt potentieel te kunnen ontdekken.Vergaderingen met bedrijven vormen een essentieel onderdeel van dit proces, en liggen zelfs aan de basis van de overgrote meerderheid van onze beleggingsinzichten die niet de algemene consensus volgen. Dankzij onze omvang en reputatie worden wij bij bedrijven uitstekend ontvangen, zowel in georganiseerde vergaderingen als voor een gewoon gesprek met belangrijke besluitvormers.

Aandelenselectie en aanbevelingen

Elk beleggingsidee moet worden gerechtvaardigd door onze vijf vragen, die ten grondslag liggen aan de gemeenschappelijke beleggingstaal. Nadat een analist onderzoek naar een aandeel heeft verricht, wordt dit door collega's getoetst en worden 'koop'-ideeën grondig geanalyseerd en beoordeeld op de mate van overtuiging, de materialiteit en het tijdsbestek.

Portefeuillesamenstelling

Onze portefeuilles worden samengesteld op basis van een bottom-upbenadering en weerspiegelen onze overtuiging in elk aandeel. Wij controleren onze portefeuilles continu om te verzekeren dat zij binnen de vastgestelde risicoparameters aan hun doelstellingen voldoen. We hebben een specifiek team voor risicobeheer, en onze fondsbeheerders spelen eveneens een actieve rol in het beheer van het risico.