Standard Life Investments

Ons team voor vastrentende producten

Ons team van meer dan 50 professionals op het gebied van vastrentende beleggingen werkt nauw samen met collega's van de afdelingen strategie, aandelen en multi-asset, en maakt tevens optimaal gebruik van de inzichten van onze geldmarkt- en vastgoedteams. Zo garanderen we dat obligatieanalisten hun ideeën onderling delen, zodat wij de consequente, betrouwbare rendementen kunnen genereren waar onze cliënten op rekenen.

Bij Standard Life Investments combineren we de rol van portefeuillebeheerder en analist. Volgens ons is dit de beste benadering om ervoor te zorgen dat onze activaspecialisten (analisten die zich specifiek toeleggen op landen, inflatie of kredietsectoren) de relatieve waarde van hun activacategorie goed kunnen inschatten en ook andere activacategorieën in beschouwing nemen.