Standard Life Investments

Hoe wij beleggen

Wij baseren onze beleggingsbenadering op onze filosofie 'Focus op verandering', die erkent dat de markten op verschillende tijdstippen in de beleggingscyclus door verschillende factoren worden beïnvloed. In onze benadering hebben wij dan ook geen inherente voorkeur voor groei- of waardeaandelen en laten wij ons niet noodzakelijk leiden door momentum. Dit geeft ons de kans om de hele cyclus lang goede resultaten te behalen.

Onze beleggingsfilosofie 'Focus op verandering' tracht de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan de marktprijs van een belegging te identificeren en te begrijpen, evenals de dynamiek achter deze drijfkrachten. Deze focus wordt aangevuld met analyses van de mate waarin dit al in de koers van een belegging is verrekend - wat zijn de belangrijkste drijfkrachten achter de prijs en welke verwachtingen voor deze drijfkrachten zijn momenteel al in de prijs verrekend? Vervolgens concentreren we ons op wat er aan het veranderen is en of dit zal leiden tot gewijzigde marktverwachtingen en bijgevolg tot een herziene prijs.

Een van de belangrijkste tools die wij hebben ontwikkeld om de kredietkwaliteit te controleren, is ons eigen kredietscoremodel, de Credit Matrix. Dat model speelt een cruciale rol in de manier waarop we prioriteiten toekennen aan onze onderzoeksprojecten, door aandelen aan te wijzen waarvoor mogelijk een grondigere analyse vereist is. In de praktijk heeft de Credit Matrix haar nut bewezen om vroegtijdig bedrijven te identificeren die later aanzienlijke financiële moeilijkheden hebben ervaren.

In de laatste fase van ons proces kiezen we onze participaties. Wij baseren deze beslissing op macro-economische tendensen, en op de fundamentele analyse door de fondsbeheerder van de obligaties, en de bedrijven en overheden die ze uitgeven. In alle gevallen trachten wij goed gediversifieerde portefeuilles samen te stellen die profiteren van de voordelen van onze beleggingsinzichten.