Standard Life Investments

Absolute Return Bonds

De portefeuille Absolute Return Bonds streeft naar een rendement van de geldmarktrente* +3% op jaarbasis (inclusief kosten) over voortschrijdende perioden van drie jaar, met een verwachte volatiliteit van minder dan 5%. Dit stemt overeen met de historische rendementsniveaus van de obligatiemarkt, maar met minder onzekerheid.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, trachten we echt te diversifiëren, en beleggen we in een ruime waaier van vastrentende beleggingskansen in zowel traditionele als geavanceerde activastrategieën. Die omvatten krediet, overheidsobligaties en valuta's. Daarnaast gebruiken we stelselmatig verschillende traditionele derivaten, zowel voor beleggings- als afdekkingsdoeleinden.

Om een maximaal rendementspotentieel te verkrijgen, combineren we talrijke macro- en tactische posities om een portefeuille samen te stellen van strategieën die elkaar aanvullen, en die specifiek zijn gekozen omdat ze onderling goed bij elkaar passen in een brede waaier van economische scenario's.

Voordelen van Absolute Return Bonds

  • Obligatierendementen met een laag risico – de portefeuille beoogt rendementen te verwezenlijken die vergelijkbaar zijn met de rendementen die beleggers zouden kunnen verwachten van een langetermijnbelegging op de wereldwijde obligatiemarkten, maar met een lager risico.
  • Ervaren beleggingsteams – de portefeuille combineert het talent en de vaardigheden van ons team voor vastrentende beleggingen dat meer dan 60 leden telt, en ons bekroonde team voor multi-assetbeleggingen.
  • Rendement in verschillende marktomstandigheden – door gebruik te maken van directionele en relatieve-waardestrategieën streeft de portefeuille naar positieve rendementen, ongeacht of de markten stijgen of dalen.

*De geldmarktrente wordt gedefinieerd als de EURIBOR op 3 maanden