Standard Life Investments

Enhanced-Diversification Growth Fund

De Enhanced-Diversification Growth-portefeuille streeft naar rendementen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen over de economische cyclus (met een duur van doorgaans vijf tot zeven jaar), maar met minder dan twee derde van de volatiliteit van de aandelenmarkt.

Enhanced-Diversification Growth is in wezen een gediversifieerde groeiportefeuille. Maar in tegenstelling tot veel traditionele gediversifieerde groeibenaderingen, berust hij voor zijn rendements- en diversificatievoordelen niet volledig op verschillende groeiactiva. Hoewel de portefeuille verschillende marktrendementsbeleggingen omvat (zoals aandelen, obligaties en vastgoed uit de hele wereld) hanteert hij ook strategieën voor een betere diversificatie om de portefeuille zowel extra rendementsbronnen als hoge diversificatieniveaus te verschaffen.

Enhanced-Diversification Growth kan gebruikmaken van de diversificatiestrategieën en beleggingsmiddelen van onze specialisten op het gebied van multi-assetbeleggingen. Hierdoor kan de portefeuille op rendabele wijze streven naar betere rendementen met een lager risico dan conventionele gediversifieerde groeiportefeuilles.

Voordelen van de Enhanced-Diversification Growth-portefeuille

  • Zoekt buiten het traditionele terrein naar diversificatiekansen – beperkt zich niet tot groeiactiva om diversificatie te verschaffen.
  • Meer zorgeloze beleggingservaring – hanteert strategieën die streven naar rendement en een betere diversificatie, en die marktschokken beter kunnen opvangen.
  • Ervaren team en gevestigd proces – de portefeuille is opgebouwd rond ons gevestigde en bekroonde proces voor het genereren van strategieën, waarbij strategieën met conventionele activa worden gecombineerd om risico's te beperken, en een op risico gebaseerd portefeuillebeheer en -controle.