Standard Life Investments

Global Absolute Return Strategies

De GARS-portefeuille (Global Absolute Return Strategies) streeft ernaar om in alle marktomstandigheden positieve beleggingsrendementen te verwezenlijken. Wij trachten dezelfde rendementen te verschaffen die in het verleden zijn bereikt door conventionele langetermijnbeleggingen in aandelen, maar met minder onzekerheid dan strategieën die alleen in aandelen beleggen.

GARS streeft naar een rendement van de geldmarktrente* +5% op jaarbasis (inclusief kosten) over voortschrijdende perioden van drie jaar. Dit stemt overeen met het langetermijnrendement dat kan worden verkregen uit aandelen, en wij verwachten dat wij dit streefdoel kunnen verwezenlijken met slechts een derde tot de helft van de volatiliteit van aandelen.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, streeft GARS naar werkelijke diversificatie, door de beleggingsposities actief te spreiden over een ruime waaier van activaklassen. Naast traditionele beleggingen in aandelen, vastrentende effecten en vastgoed, kan GARS dus ook rendementen trachten te genereren uit valuta's, rentevoeten en volatiliteit.

Daarnaast kan GARS gebruikmaken van geavanceerde beleggingsstrategieën zoals relatieve waarde en directionele rendementen. Dankzij deze strategieën kunnen wij zelfs in tijden van dalende markten winst boeken. Op deze manier streven wij ernaar het rendementspotentieel te verbeteren en beleggers een zorgeloze beleggingservaring te bieden. Wij kiezen strategieën vrij in verschillende geografische gebieden en markten, en beleggen daar waar wij de beste rendementsvooruitzichten vinden, rekening houdend met onze solide risicobeperkingen.

Voordelen van GARS

  • Potentieel om positieve beleggingsrendementen te behalen – GARS streeft naar positieve rendementen, ongeacht de marktomstandigheden.
  • Potentieel om positieve beleggingsrendementen te behalen – GARS streeft ernaar langetermijnrendementen te verschaffen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen, maar met minder risico's dan portefeuilles die alleen in aandelen beleggen.
  • Ervaren team – GARS wordt beheerd door ons ervaren en bekroonde team voor multi-assetbeleggingen, dat bestaat uit meer dan 30 ervaren en bekwame beleggingsprofessionals.
  • Werkelijke diversificatie – GARS belegt in een ruime waaier van strategieën en in verschillende activaklassen om positieve rendementen te genereren, ongeacht de evolutie van de markt. Bijgevolg biedt GARS een uitgebreide portefeuillediversificatie en een hoge flexibiliteit.

*De geldmarktrente wordt gedefinieerd als de EURIBOR op 6 maanden