Standard Life Investments

Global Focused Strategies

Global Focused Strategies (GFS) is een absoluutrendementsportefeuille die beoogt om elk jaar een positief rendement te genereren, ongeacht of de markten stijgen of dalen. Hij streeft naar een rendement van de geldmarktrente* +7,5% op jaarbasis, gemeten over voortschrijdende perioden van drie jaar.

Om deze rendementsdoelstelling te verwezenlijken, combineert GFS onze beste beleggingsideeën, zowel op macro-economisch als op micro-economisch niveau. GFS kan bijvoorbeeld op dezelfde manier van onze macro-economische inzichten profiteren als onze andere absoluutrendementsportefeuilles. Omdat GFS een meer geconcentreerde portefeuille is, kan hij strategieën invoeren op het niveau van individuele effecten binnen de markten voor aandelen, vastrentende producten, vastgoed en geldmarktinstrumenten.

GFS geniet dan ook een ruime beleggingsvrijheid om te beleggen in verschillende activaklassen en om uiteenlopende beleggingsstrategieën te implementeren die naar ons oordeel rendement zullen genereren over onze beleggingshorizon van twee tot drie jaar. Tegelijkertijd moet GFS strikte risicobeperkingen naleven: wij verwachten dat het nagestreefde rendement wordt verwezenlijkt met een volatiliteit van 6 tot 12%, of meer in het algemeen, de helft tot twee derde van het risico van wereldwijde aandelen. Bij het nemen van beleggingsposities kan GFS in ruime mate gebruikmaken van derivaten, zowel om betere rendementen te verwezenlijken, als om het risico te beperken.

Voordelen van Global Focused Strategies

  • Fusie van micro- en macro-economische standpunten – GFS wordt samengesteld door macro-economische standpunten voor multi-assetbeleggingen te combineren met effectenspecifieke inzichten van specialisten die zich toeleggen op aandelen, vastrentende producten, vastgoed en geldmarktinstrumenten.
  • Hoge rendementsdoelstelling – GFS streeft naar een absoluut rendement dat typerend is voor agressieve beleggingen en dat aanzienlijk hoger ligt dan de verwachte risicopremie op langetermijnbeleggingen in aandelen.
  • Niet-gecorreleerde rendementen – GFS heeft een geringe correlatie met activa zoals aandelen en onze andere absoluutrendementsportefeuilles. Hij kan daarom een nuttige component zijn voor beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren en een beter rendement willen behalen.

*De geldmarktrente wordt gedefinieerd als de EURIBOR op 6 maanden