Standard Life Investments

Capaciteiten en expertise op het gebied van multi-assetbeleggingen

Standard Life Investments is een pionier op het vlak van multi-assetbeleggingen en ontwikkelt innovatieve producten die bedoeld zijn om binnen duidelijke risicolimieten gerichte rendementen te realiseren. Bijgevolg zijn er steeds meer beleggers die hun beleggingen aan ons toevertrouwen.

Onze oplossingen voor multi-assetbeleggingen omvatten:

  • absoluutrendementsstrategieën die ongeacht de evolutie van de markt streven naar een positief rendement op jaarbasis
  • strategieën voor een betere diversificatie die op middellange termijn streven naar rendementen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen, maar met een lagere volatiliteit dan strategieën die uitsluitend in aandelen beleggen
  • op risico gebaseerde portefeuilles die speciaal zijn samengesteld om beleggers een oplossing te bieden op basis van hun preferente beleggingsstijl en risicotolerantie
  • Traditionele gemengde portefeuilles die hun beleggingen spreiden over een ruime waaier van verschillende activaklassen
  • LDI-strategieën (liability-driven investment) die ernaar streven voldoende activa te verschaffen om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Om uiteenlopende multi-assetportefeuilles met succes te beheren, zijn er uitzonderlijk brede beleggingsvaardigheden nodig. Wij genieten een ruime ervaring en beschikken over een diversiteit aan talent in alle wereldwijde activaklassen, waaronder aandelen, vastrentende beleggingen, vastgoed, geldmarktinstrumenten en private equity.

Om onze multi-assetportefeuilles samen te stellen, hebben we een team opgericht van meer dan 30 bekwame en getalenteerde professionals, die samen over een expertise beschikken in uiteenlopende disciplines, waaronder economie, risicobeheer en het beheer van multi-assetportefeuilles. Deze specialisten doen eveneens een beroep op de inzichten van onze teams voor wereldwijde activaklassen, en profiteren van de collectieve vaardigheden van honderden beleggingsprofessionals binnen Standard Life Investments.

Daarnaast hebben wij ook uitgebreide ervaring in het beheer van multi-assetportefeuilles, met een bewezen proces voor multi-assetbeleggingen en een effectieve risico-infrastructuur. Zo hebben we in 2005 bijvoorbeeld onze belangrijkste absoluutrendementsportefeuille ontwikkeld, in het kader van een multi-assetbelegging bedoeld om een oplossing te bieden voor het tekort binnen de pensioenregeling voor het personeel van ons moederbedrijf, Standard Life Group. Dit was zo'n groot succes dat we het product vervolgens ook aan externe beleggers hebben aangeboden.

Voortbouwend op dit succes blijven we steeds meer middelen toewijzen aan onze capaciteiten op het gebied van multi-assetbeleggingen en blijven we onze productaanbiedingen uitbreiden. Als directe reactie op de behoeften van onze cliënten, hebben we verschillende absoluutrendementsportefeuilles, portefeuilles met een risicorating en portefeuilles voor een betere diversificatie ontworpen, die aansluiten op verschillende rendementsprofielen.