Standard Life Investments

LDI-strategieën

De laatste jaren doen steeds meer institutionele beleggers een beroep op LDI-strategieën (liability-driven investment) die ernaar streven om voldoende financiering te verwerven om zowel aan actuele als toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Vooral toegezegd-pensioenregelingen waren op zoek naar LDI-oplossingen op maat die voldoende rendementen bieden om een gewaarborgd pensioeninkomen in stand te houden.

Bij Standard Life Investments hebben we een jarenlange ervaring in de samenstelling en het beheer van flexibele LDI-oplossingen op maat van de klant. Zo hebben we in 2005 bijvoorbeeld een ‘liabilities-plus’-strategie ontwikkeld voor de pensioenregeling van onze moedermaatschappij, Standard Life. In een bijzonder moeilijke periode voor de financiële markten heeft die strategie in aanzienlijke mate bescherming geboden tegen verlies, en er mede voor gezorgd dat de fondsbeleggingen in overeenstemming bleven met de verplichtingen.

Wij kunnen onze klanten LDI-oplossingen op maat aanbieden dankzij onze uitgebreide vaardigheden en onze expertise in verschillende activaklassen, waaronder vastrentende en multi-assetbeleggingen. Ook hebben wij een ruime ervaring in het gebruik van derivaten om de doelstellingen van onze klanten te verwezenlijken. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over hoe wij u kunnen helpen om een LDI-oplossing samen te stellen die precies aan uw eisen voldoet.