Standard Life Investments

Risicobeheer en -controle

Voor alle beleggingsportefeuilles zijn een gepast risicobeheer en een gepaste risicocontrole van wezenlijk belang om te vermijden dat beleggers aan onnodige risico's worden blootgesteld. Wij hanteren een strikte risicocontrole en een strikt risicobeheer op verschillende niveaus, zowel op dat van de individuele portefeuilles als op dat van het bedrijf. Voor onze multi-assetportefeuilles bestaat er een specifieke behoefte om een goed inzicht te krijgen in het portefeuillerisico en de manier waarop al onze beleggingsposities binnen de portefeuille op elkaar kunnen inwerken. Daarom beschikken wij over specifieke teams van risicospecialisten die ondersteuning moeten bieden aan de beheerders van onze verschillende multi-assetproducten.

Onze uitgebreide infrastructuur op het gebied van risicobeheer stelt ons in staat om de risico's in ons uiteenlopende aanbod van multi-assetportefeuilles effectief te controleren, te begrijpen en te beheersen.

Erzijn vier aparte groepen betrokken bij ons risicobeheerproces voor multi-assetportefeuilles.

  • Het Multi-Asset Risk and Structuring-team is een integraal onderdeel van het team voor multi-assetbeleggingen (MAIT). Het biedt onze beheerders van multi-assetportefeuilles continue inzichten in de risicoprofielen van portefeuilles en van individuele beleggingsposities. De risicospecialisten hanteren zowel intern ontwikkelde tools als tools die standaard binnen de sector worden gebruikt, om risico's te meten en te controleren.
  • Het Investment Risk-team werkt onafhankelijk van het MAIT en ziet toe op het rendement en de risico's van alle portefeuilles die bij Standard Life Investments worden beheerd.
  • Ook het Investment Governance-team werkt onafhankelijk van het MAIT. Het zorgt ervoor dat ons beleggingsproces in overeenstemming is met en voldoet aan elk specifiek portefeuillemandaat.
  • Het Risk & Exposures Committee geeft toelating voor alle beleggingsinstrumenten en tegenpartijen die kunnen worden gebruikt, en ziet toe op de posities.

Daarnaast voeren we dagelijks uitgebreide controles uit, om een solide prijszetting van al onze portefeuilles door onze onafhankelijke administrateur en bewaarder te verzekeren.