Standard Life Investments

Portefeuilles met een risicorating

Beleggers hebben allemaal andere beleggingsdoelstellingen en een andere visie op het risiconiveau dat zij bereid zijn te accepteren om dat rendement te verwezenlijken. Voor veel financieel adviseurs en beheerders van pensioenregelingen bestaat het probleem erin om een eenvoudige, rendabele oplossing te vinden voor de uiteenlopende rendementsdoelstellingen van hun klanten, die bovendien rekening houdt met hun risicotolerantie.

Standard Life Investments beschikt over de capaciteiten om effectieve oplossingen met een risicorating te ontwikkelen – een assortiment portefeuilles die voor een gekozen risiconiveau streven naar een maximaal rendement. Bij de samenstelling van portefeuilles met een risicorating doen wij een beroep op aanzienlijke middelen en hanteren wij een innovatieve benadering ten aanzien van activaspreiding.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over hoe wij u kunnen helpen om voor uw klanten een oplossing samen te stellen die rekening houdt met hun risicobereidheid.