Standard Life Investments

Gescheiden beleggingen

Wij bieden een volledige waaier van gescheiden diensten, waaronder gespecialiseerde portefeuilles in aandelen, obligaties, vastgoed, contanten, combinaties van activa, absoluutrendementsstrategieën en discretionair beheerde gemengde portefeuilles.

Uw beleggingsopties

Grootbeleggers kunnen opteren voor een gespecialiseerde of een gemengde portefeuille.

  • Gespecialiseerde fondsen beleggen alleen in de markten of activacategorieën die door u of door uw adviseur worden bepaald. Daarnaast kunnen wij ook op maat gemaakte gescheiden oplossingen beheren die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan uw specifieke doelstellingen.
  • Gemengde fondsen beleggen in een gediversifieerde waaier van wereldwijde aandelen, obligaties, vastgoed en contanten. Binnen de verschillende activacategorieën zijn de portefeuillebeheerders verantwoordelijk voor de aandelenselectie. Ons team voor strategie is verantwoordelijk voor beslissingen op het gebied van activaspreiding in verhouding tot de samengestelde benchmark die met uw Client Director is overeengekomen.

Professionele dienstverlening van één contactpersoon

Als afzonderlijke cliënt wordt aan u een Client Director toegewezen, die aan u verantwoording aflegt en die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat uw beleggingsbehoeften worden vervuld. Dankzij regelmatige vergaderingen met de Client Director blijft u goed op de hoogte van de prestaties van uw fonds.

U kunt ook een beroep doen op een specifieke Client Manager, die antwoord zal geven op al uw vragen in verband met de dienstverlening.

We zullen eveneens met u samenwerken om te bepalen welk rapporteringsniveau voor uw eisen geschikt is, inclusief aansluitingen tussen de contante waarde en de boekwaarde van posities, en bijgewerkte waarderingen van uw portefeuille. In regelmatige rendements- en portefeuilleverslagen krijgt u uitleg over de prestaties van uw beleggingen, over onze redenen voor bepaalde beleggingsbeslissingen, en over onze toekomstvisie voor de markten.